Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Và Xây Dựng Hải Phòng

Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để đáp ứng được những sự thay đổi lớn về cơ cấu và quy mô của nền kinh tế, kế toán đã ra đời hỗ trợ cho công tác quản lý và hạch toán, giúp cho các doanh nghiệp quản lý được chặt chẽ và sâu sắc hơn về quy trình công trình công nghệ sản xuất từ khâu đầu vào đến đầu ra và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kế toán được nói đến như công cụ sắc bén của công tác quản lý, đồng thời cung cấp thông tin chính xác về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. Mặt khác, lợi nhuận luôn là chỉ tiêu quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Vì vậy việc tính toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh là rất quan trọng trong tổ chức hạch toán kế toán tại doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Và Xây Dựng Hải Phòng, em đã có cơ hội tìm hiểu thực tế và biết rõ hơn về công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cũng như tầm quan trọng của nó đối với công tác quản lý. Xuất phát từ quan điểm trên, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Và Xây Dựng Hải Phòng”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của bài khoá luận gồm 3 chương: o Chương I : Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. o Chương II : Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Và Xây Dựng Hải Phòng. o Chương III : Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doan

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC