Đề tài Hoàn thiện công tác lao động - Tiền lương tại công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Công tác quản lý lao động - tiền lương giữ một vai trò quan trọng trong bất kỳ một doanh nghiệp nào. Nếu làm tốt công tác này, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí tiền lương và do đó hạ được giá thành cho một đơn vị sản phẩm. Mặt khác, nó còn làm cho NSLĐ tăng lên giúp cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) là một doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam nên công tác lao đông - tiền lương ngoài việc đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước còn phải thực hiện sao cho phù hợp với đặc điểm, tính chất của ngành. Nhận thức được điều đó, công ty đã luôn có những văn bản quy định bổ sung, sửa đổi kịp thời về công tác lao động - tiền lương nhằm hoàn thiện công tác này luôn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Qua thời gian thực tập và nghiên cứu tại Văn phòng hành chính - tổ chức thuộc công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, kết hợp với những kiến thức đã thu thập được trong quá trình học tập tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, em đã hoàn thành bản Luận văn tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác lao động - tiền lương ở công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO)”. Luận văn được chia làm 3 chương: Chương một: Cơ sở lý thuyết của đề tài. Chương hai: Thực trạng công tác lao động - tiền lương của công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài. Chương ba: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lao động - tiền lương của công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC