Đề tài Hoàn thiện công tác thù lao lao động tại công ty TNHH - TM Thế Kỷ

Trong thời kì cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về các yếu tố đầu ra như hàng hóa, dịch vụ mà thị trường các yếu tố đầu vào cũng có sự cạnh tranh khốc liệt. Hơn nữa, để tồn tại mỗi doanh nghiệp cần phải tìm cho mình những lợi thế cạnh tranh đặc biệt, doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh và biết phát huy tận dụng thì sẽ có cơ hội thành công cao hơn. Một trong những lợi thế mà các doanh nghiệp có thể đạt được đó là lợi thế về nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực là một yếu tố đầu vào vô cùng quan trọng, quyết định phần lớn đến sự thành công của công ty. Khai thác hiệu quả nguồn lực con người sẽ giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị trường. Do đó, vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp là làm thế nào để có được lợi thế về nguồn nhân lực? Làm thế nào để thu hút và giữ chân những lao động có chất lượng cho doanh nghiệp mình? Qua quá trình học tập và tìm hiểu em nhận thấy rằng hệ thống thù lao tốt, hợp lí là yếu tố quan trọng nhất để thu hút và giữ chân được lao động giỏi. Do vậy, qua quá trình thực tập tại công ty TNHH-TM Thế Kỷ, với những hiểu biết nhất định về hoạt động nhân sự của công ty, em đã quyết định lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác thù lao lao động tại công ty TNHH-TM Thế Kỷ” với mong muốn áp dụng những kiến thức đã học vào vận hành trong thực tế, hoàn thiện hệ thống thù lao cho công ty. Do thời gian thực tập và thời gian làm chuyên đề hơi gấp rút cũng như sự hiểu biết còn hạn hẹp nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em hy vọng sẽ nhận được sự chỉ bảo và góp ý tận tình của thầy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC