Đề tài Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài tại Công ty TNHH TM Âu Á - Chi nhánh Hà Nội

Tuyển dụng nhân sự có vai trò to lớn tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, người lao động và xa hơn còn tác động cả đến nền kinh tế - xã hội. Khi nói đến tuyển dụng người ta thường nói đến hai loại tuyển dụng là:tuyển dụng từ nguồn bên ngoài và tuyển dụng từ nguồn bên trong. Tuy nhiên tuyển dụng từ nguồn bên ngoài thường được đề cập đến nhiều hơn tại các doanh nghiệp do nó mang lại cho doanh nghiệp nguồn lực phong phú và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Tuyển dụng có vai trò vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Tuyển dụng bổ sung nguồn lực theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh doanh hiệu quả nhất. Không những thế tuyển dụng còn tạo công ăn việc làm cho người lao động. Đồng thời, việc tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp cũng giúp cho việc tuyển dụng nguồn lực của xã hội một cách hữu ích, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội giảm thất nghiệp, tăng thu nhập. Tóm lại, tuyển dụng nhân sự là một công việc quan trọng góp phần tích cực trong việc phát triển doanh nghiệp, con người cũng như toàn xã hội. Tuyển dụng hiện nay là vấn đề đặt ra chung với toàn bộ nền kinh tế. Đặc biệt là trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế như hiện nay, người thất nghiệp thì nhiều nhưng phải làm sao tìm được người lao động phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Tại Công ty TNHH TM Âu Á - Chi nhánh Hà Nội đây cũng là một trong những vấn đề cấp thiết đặt ra để tìm kiếm được người lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty, một Công ty kinh doanh mang đặc thù của ngành nghề. Đặc biệt vấn đề TDNS từ nguồn bên ngoài hiện tại ở Công ty vẫn còn có những khó khăn nhất định làm cho công tác TDNS của Công ty bị hạn chế. Với chi phí cho TDNS hạn hẹp, quy trình tuyển dụng, phương thức thực hiện không nhất quán, chuyên nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC