Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Minh Khai

(Bản scan) Như mọi người đã biết, công ty CPTM Minh Khai- tiền thân là bách hóa tổng hợp Minh Khai- được biết đến như một thương hiệu lớn của ngành công thương Hải Phòng. Với chặng đường hình thành và phát triển hơn 30 năm, công ty đã từng bước trải qua nhứng diễn biến thằng trầm của nền kinh tế đất nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC