Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH công nghiệp hóa chất Inchemco

Việc trở thành thành viên chính thức của tổ chức kinh tế thế giới WTO đã mang lại cho nền kinh tế Việt Nam không ít những cơ hội cũng như thách thức mới. Điều này đã làm cho các Doanh nghiệp trong nước phải nâng cao khả năng cạnh tranh để có thể đứng vững phát triển trong một môi trường kinh tế đầy biến động này. Nâng cao khả năng cạnh tranh đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng sản xuất, quản lý Công tác quản lý của doanh nghiệp lại phụ thuộc rất lớn vào công tác kế toán, mà cụ thể là các thông tin tài chính do kế toán thu thập, phân tích, xử lý và cung cấp. Việc tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp bao gồm nhiều khâu quan trọng, trong đó công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết quả kinh doanh là một khâu cơ bản của hạch toán kế toán. Nó phản ánh tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp như thế nào? Chi phí trong quá trình sản xuất tiêu thụ ra sao? Những kết quả hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp đã đạt được. Từ đó, các nhà quản trị mới có thể đưa ra được những đối sách phù hợp cho hướng đi của doanh nghiệp. Qua thời gian thực tế tìm hiểu công tác kế toán tại công ty TNHH công nghiệp hóa chất INCHEMCO em đã hiểu sâu hơn về công tác kế toán. Từ kiến thức được học và thực tế tìm hiểu em đã lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH công nghiệp hóa chất INCHEMCO” cho bài khóa luận tốt nghiệp này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC