Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Cường Thịnh

Nền kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đã và đang tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều thời cơ và thách thức mới. Để tận dụng được thời cơ và vượt qua thách thức, đòi hỏi các doanh nghiệp phải dành được ưu thế vượt trội trong cạnh tranh. Một trong những vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp cần quan tâm để đạt được mục tiêu đó là phải tìm được các giải pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Công tác kế toán nói chung giúp nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra các kiến nghị tài chính. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, nhờ có thông tin của bộ phận này mà doanh nghiệp có biện pháp kiểm soát chi phí trong kỳ sản xuất hiện tại cũng như lập dự toán cho kỳ kế hoạch. Tính đến nay, để tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp” đã được phát triển qua nhiều công trình nghiên cứu nhưng vẫn còn những vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Bản thân công ty TNHH Cường Thịnh cũng rất quan tâm đến công tác này, song trên thực tế còn tồn tại một số bất cập chưa được khắc phục. Xuất phát từ những lý do trên, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Cường Thịnh, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Ths.Hoàng Thị Ngà, cùng với sự chỉ bảo của các cô chú trong phòng tài chính kế toán của công ty, em đã chọn nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Cường Thịnh”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC