Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng số 2

Một câu hỏi luôn được các nhà quản lý đặt ra với doanh nghiệp rằng liệu doanh nghiệp mình đã tìm được một chiến lược kinh doanh đúng đắn hay chưa? Đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO, thị trường trong nước mở cửa, tạo nhiều điều kiện phát triển cho nền kinh tế nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với các doanh nghiệp trong nước. Một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường, tạo được vị thế, uy tín trong và ngoài nước thì trước tiên các nhà quản lý phải nắm bắt chính xác tất cả các thông tin có liên quan đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một trong những thông tin quan trọng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp là các thông tin về chi phí vì mỗi đồng chi phí tăng lên đều ảnh hưởng đến trực tiếp tới lợi nhuận của doanh nghiệp.Từ những thông tin đó nhà quản lý sẽ tìm ra những giải pháp có hiệu quả nhất, mang tính thực thi nhất để quản lý chặt chẽ chi phí, hạ giá thành sả n phẩm và để phù hợp với tình hình sản xuất của doanh nghiệp. Kết hợp với những thông tin về cung cầu, giá cả thị trường, thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp xác định được giá bán hợp lý nhằm tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao vị thế trên thị trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC