Đề tài Hoạt động giao nhận vận tải biển quốc tế của công ty cổ phần thương mại và vận tải quốc tế Châu Giang: Thực trạng và giải pháp

Tính đến nay, công cuộc “đổi mới“ của chúng ta đã trải qua một chặng đường dài và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu nước ta ngày càng mở rộng và phát triển. Một trong những khâu quan trọng của hoạt động xuất nhập khẩu là vận tải quốc tế. Vận tải quốc tế là yếu tố không thể tách rời buôn bán quốc tế : Buôn bán có nghĩa là hàng hoá được thay đổi người sở hữu còn vận tải thực hiện việc thay đổi đó. Vận tải quốc tế hàng hoá có thể dưới nhiều hình thức như: đường biển, đường hàng không, đường sắt Song vận tải đường biển chiếm vị trí quan trọng nhất và có khối lượng hàng hoá chuyên chở ngày càng gia tăng. Nếu như giao thông vận tải nói chung được ví như huyết mạch sống của nền kinh tế quốc dân thì vận tải biển quốc tế nói riêng cũng có thể coi là mạch máu của nền kinh tế ngoại thương. Song bên cạnh những thành tựu to lớn nhờ các điều kiện thuận lợi do bàn tay con người tạo dựng hay do thiên nhiên ban tặng, thì ngành giao nhận vận tải biển quốc tế ở nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Qua đó em xin đưa ra một số giải pháp đối với nhà nước và với bản thân Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Quốc tế Châu Giang - Công ty em thực tập, tại đó em đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm thực tế về ngành giao nhận vận tải biển quốc tế. Với mong muốn góp một phần nhỏ bé trong việc nâng cao kiến thức và sự hiểu biết về phương thức chuyên chở hàng hoá bằng đường biển, em đã chọn đề tài: “Hoạt động giao nhận vận tải biển quốc tế của Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Quốc tế Châu Giang. Thực trạng và giải pháp”. Báo cáo thực tập này gồm ba chương: Chương I: Những vấn đề chung về hoạt động giao nhận vận tải biển quốc tế. Chương II: Thực trạng hoạt động giao nhận vận tải biển tại Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Quốc tế Châu Giang. Chương III: Một số giải pháp nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận vận tải biển quốc tế tại Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Quốc tế Châu Giang.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC