Đề tài Hoạt động giao tiếp của ngân hàng SacomBank

Khẩu hiệu: “Hài lòng khách hàng – Sacombank thành công” được đặt trên cao và ở giữa trên nền xanh, với màu chữ vàng. Cùng tông màu biểu tượng của Samcombank, cho thấy đây là vừa là phương thức vừa là cách thức quyết đinh sự thành bại của sacombank . Thực hiện khẩu hiệu này ngân hàng đã tạo cho mình diện mạo như thế nào? Cách trang trí về màu sắc, hoa, băng gôn ra sao? Thái độ và trang phục nhân viên như thế nào?. đó là những câu hỏi mà chúng tôi đặt ra và đã tìm được câu trả lời.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC