Đề tài Hoạt động kinh doanh của công ty vàng bạc đá quý Thành phố Hà Nội qua từng thời kỳ và một số định hướng chính cho những năm tới

Công ty Vàng bạc đá quý Hà nội đã có trên 38 năm hoạt động và hơn 10 năm tiến hành cồn cuộc đổi mới. Trải qua những bước thăng trầm của nền kinh tế, Công ty đã tích luỹ được số vốn kinh nghiệm không nhỏ cho mình. Tuy vậy, môi trường kinh doanh liên tục thay đổi theo hướng ngày càng phức tạp đã đặt ra cho Công ty nhiều thách thức mới, đòi hỏi phải có sự hoà trộn hiệu quả giữa những kinh nghiệm tích luỹ được với sự nhanh nhạy khéo léo và tài quản lý của các cấp lãnh đạo Công ty cùng những nỗ lực của từng cán bộ trong Công ty. Môi trường mới đồng thời cũng mở ra cho Công ty nhiều cơ hội kinh doanh hơn. Công ty đã có thể huy động nguồn vốn dưới nhiều hình thức khác nhau, sử dụng mô hình kinh doanh tổng hợp nhằm khai thác có hiệu quả những cơ hội và hạn chế tối đa những nguy cơ. Điều đó đã cho phép Công ty chủ động hơn trong hoạt động của mình, tạo điều kiện để Công ty hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, tập thể người lao động cũng như đối với bản thân Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh năm vừa qua của Công ty không đạt kế hoạch do nhiều nguyên nhân chủ khan và khác quan. Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong năm tới đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng hơn nữa của Công ty không những trong công tác nghiệp vụ mà còn trong nghiên cứu thị trường, xây dựng hệ thống chính sách, biện pháp phù hợp. Với hành lang pháp lý hiện nay cộng với lực lượng cán bộs của Công ty , chúng ta hoàn toàn tin tưởng Công ty Vàng bạc đá quý có thể thành công trên bước đường cuả mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC