Đề tài Hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Âu Lạc

Thị trường chứng khoán (TTCK) được xem là đặc trưng cơ bản, là biểu tượng của nền kinh tế hiện đại. Người ta có thể đo lường và dự tính sự phát triển của nền kinh tế qua diễn biến trên TTCK. Là bộ phận cấu thành của thị trường tài chính, TTCK được hiểu một cách chung nhất là nơi diễn ra các giao dịch, mua bán trao đổi các loại chứng khoán. Việc trao đổi mua bán này được thực hiện theo những nguyên tác ấn định trước. Xét về mặt bản chất thì TTCK là nơi tập trung và phân phối các nguồn tiết kiệm, tập trung các nguồn tiết kiệm để phân phối cho những ai muốn sử dụng các nguồn tiết kiệm đó theo giá mà người sử dụng sẵn sàng trả và theo phán đoán của thị trường về khả năng sinh lời từ các dự án của người sử dụng. Chính vì vậy TTCK có vai trò và chức năng đặc biệt quan trọng với việc tạo ra các công cụ có tính thanh khoản cao, có thể tích tụ tập trung và phân phối vốn, chuyển thời hạn của vốn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho việc tách biệt giữa sở hữu và quản lý doanh nghiệp thông qua đó tạo cơ hội cho chính phủ huy động các nguồn tài chính mà không tạo áp lực về lạm phát, đồng thời tạo các công cụ cho việc thực hiện chính sách tài chính tiền tệ của Chính Phủ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC