Đề tài Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần CôngThương Việt Nam - Chi nhánh Huế

Sự phát triển của nền kinh tế dẫn đến những yêu cầu cao trong thanh toán, khi nhu cầu thực hiện giá trị hàng hóa càng ngày càng lớn cùng với yêu cầu về tốc độ chu chuyển vốn trong nền kinh tế càng cao thì thanh toán bằng tiền mặt không thể đáp ứng được các yêu cầu trên, chính vì thế thanh toán không dùng tiền mặt và các giải pháp phát triển hoạt động này là vấn đề đang được cả xã hội quan tâm. Ở Việt Nam, thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán của người dân còn rất phổ biến chính vì thế tỉ trọng thanh toán không dùng tiền mặt của Việt Nam so với thế giới không cao. Tuy nhiên, nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, hệ thống ngân hàng của Việt Nam đang từng bước đưa hình thức thanh toán này tiếp cận với người dân,những năm gần đây, hoạt động này đang dần phổ biến, mở rộng và phát triển, đáp ứng tốt xu thế hội nhập kinh tế thế giới. Tỉ trọng thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán của nước ta qua các năm đã tăng trưởng rõ rệt. Tuy nhiên, so với thế giới tỉ trọng thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta vẫn còn ở mức thấp, tỉ trọng này ở các nước tiên tiến như Thụy Điển là 99,3%, Na Uy là 99%, còn Trung Quốc cũng ở mức 90%,thế giới vẫn nhìn nhận nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thanh toán bằng tiền mặt. Thanh toán không dùng tiền mặt mang lại thuận tiện cho người dân, tiết kiệm chi phí vốn cho nền kinh tế, bên cạnh đó thanh toán không dùng tiền mặt còn hạn chế lượng tiền mặt trong nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, chống nạn “rửa tiền”, giảm nguy cơ tiền bị làm giả,tăng vòng quay của vốn, ổn định lưu thông tiền tệ. Tuy nhiên,để đạt được những lợi ích trên thì hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt phải đảm bảo thanh toán nhanh gọn, chính xác.Vì vậy, phải tổ chức tốt khâu thanh toán và các nghiệp vụ kế toán phản ánh quá trình thanh toán đó. Chính vì thế những năm gần đây ngân hàng đang tiến hành chủ trương hiện đại hóa công nghệ thanh toán, cải thiện hoạt động thanh toán và khuyến khích sử dụng các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đối với đời sống của người dân và trong nền kinh tế hiện nay, tôi đã chọn đề tài “Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần CôngThương Việt Nam- chi nhánh Huế”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC