Đề tài Hoạt động xuất khẩu của công ty ARTEX Thăng Long – Thực trạng và giải pháp

Một trong những hình thức kinh doanh cực kỳ quan trọng đối với phát triển kinh tế của mỗi quốc gia là xuất khẩu. Đối với Việt Nam xuất khẩu hàng hoá đang là một vấn đề cấp thiết cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước cũng như góp phần nâng cao đời sôngs nhân dân. Trong Đại hội Đảng lần thứ VI đã đưa ra việc sản xuất hàng xuất khẩu là một trong ba chương trình kinh tế quan trọng trong thời kỳ đổi mới của Việt Nam ( ba chương trình đó là: sản xuất lương thực, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất hàng xuất khẩu ). Và từ đó đến nay vấn đề sản xuất hàng xuất khẩu cũng như các hoạt đọng liên quan đến xuất khẩu hàng hoá ở Việt Nam đang là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâmvới mục đích tim ra các biện pháp hữu hiệu nhất để đưa hoạt động xuất khẩu ở Việt Nam ngày càng có hiệu quả. Hiện nay, Việt Nam đang đứng trước chiến lược thực hiện phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu " hướng về xuất khẩu", thay thế nhập khẩu có chọn lọc những mặt hàng trong nước sản xuất có hiệu quả nhằm tăng sản phẩm xã hội bình quân lên gấp đôi hiện nay. Với những mục tiêu đặt ra, việc đẩy mạnh xuất khẩu để giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, phát triển sản xuất hàng hoá, đồng thời mở rộng kinh tế và có khả năng hội nhập kinh tế khu vực là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Chính vì vậy các đơn vị xuất nhập khẩu trong nước phải hoạt động có hiệu quả hơn nữa trong tiến xuất nhập khẩu thu ngoại tệ về cho đất nước, nhập khẩu các hàng hoá tiêu dùng thiết yếu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC