Đề tài Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp Ilib

(Bản scan) Ilib là giải pháp thư viện điện tử cho các thư viện tại Việt Nam do CMC nghiên cứu và phát triển. Đây là một hệ thống the viện tích hợp với các module được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu của các thư viện trong nước, từ các thư viện công cộng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC