Đề tài Kỹ thuật nuôi tôm cá mú đen chấm đen bằng nồng ở Việt Nam

Ở Việt Nam, nghề nuôi cá mặn lợ đã phát triển từ những năm của thập kỷ 60 của thế kỷ trước - Nghề nuôi cá mú chính thức phát triển vào năm 1988 - Nghề này đã phát triển mạnh từ Bắc vào Nam nhưng tập trung chủ yếu ở quảng Ninh - Hải phòng, và phú yên - Khánh Hòa...

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC