Đề tài Kế hoạch marketing cho chương trình tiết kiệm cuối năm của TechcomBank

Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng. Ngân hàng Nhà nước có nhiều nỗ lực trong việc điều hành chính sách tiền tệ, ổn định tỷ giá, lãi suất và kiềm chế lạm phát, góp phần làm ổn định kinh tế và tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế ở mức độ cao. Đặc biệt từ sau khi hội nhập WTO, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã mở rộng rất nhanh và có những đóng góp quan trọng nhất định đối với công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng cơ sở hạ tầng quốc gia, chăm lo cho đội ngũ doanh nghiệp, góp phần phát triển các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, ngành ngân hàng rất chú trọng trong việc đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến thị trường và sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Bên cạnh các dịch vụ truyền thống, các ngân hàng cũng rất cố gắng trong việc đa dạng hóa các loại hình sản phẩm để cung cấp cho xã hội. Đây là một xu thế tất yếu khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập vào thế giới và các ngân hàng trong nước đang phải đối phó với sức ép cạnh tranh từ bên ngoài. Sự xuất hiện ngày càng nhiều các sản phẩm dịch vụ huy động mới cũng như các chương trình khuyến mãi hấp dẫn vừa làm cho người dân có nhiều sự lựa chọn cho mình vừa nâng cao khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng và Techcombank cũng không phải ngoại lệ.Với chương trình tiết kiệm cuối năm của mình, Techcombank cũng như tất cả các ngân hàng khác, muốn huy động được đủ vốn cho nhu cầu cuối năm và để đảm bảo thanh khoản.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC