Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Trong cơchếmới, với sựhoạt động của nhiều thành phần kinh tếtính độc lập, tựchủtrong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quảkinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn nhưvậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vịtrí khâu tiêu thụsản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quảkinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơsở đểdoanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏra, thực hiện nghĩa vụvới Ngân sách Nhà Nước. Bên cạnh đó, múc đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đứng đắn KQKD nói chung vềkết quảbán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổchức hợp lý công tác kếtoán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủthông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn. Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quảkinh tếcao là cơsởdoanh nghiệp có thểtồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tếthịtrường cạnh tranh sôi động và quyết liệt. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kếtoán bán hàng vận dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tếthu nhận được từcông tác kếtoán tại công ty cổphần Ngọc Anh, em đã chọn đềtài ''Kếtoán bán hàng và xác định kết quảbán hàng'' đểnghiên cứu và viết chuyên đềcủa mình. Nội dung chuyên đềgồm 3 chương: Chương I: Các vấn đềchung vềkếtoán bán hàng. Chương II: Thực tếcông tác kếtoán bán hàng và xác định kết quảbán hàng. Chương III: Nhận xét và kiến nghịvềcông tác kếtoán bán hàng và xác định kết quảbán hàng tại Công ty cổphần Ngọc Anh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC