Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH điện tử - Tin học Đông Á

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường thì chất lượng thông tin kế toán chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong công tác quản lý với chức năng theo dõi, phản ánh quá trình sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo doanh nghiệp. Bên cạnh đó kế toán còn nhiệm vụ quan trọng nữa là xác định kết quả kinh doanh. Thông tin về kết quả kinh doanh là rất quan trọng vì căn cứ vào đó các nhà quản lí biết được quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt được hiệu quả như thế nào và từ đó đưa ra các chiến lược định hướng phát triển trong tương lai. Trong đơn vị kinh doanh thương mại, bán hàng hóa là khâu cuối cùng và là khâu quan trọng nhất trong quá trình luân chuyển hàng hóa. Kết quả của quá trình bán hàng phản ánh toàn bộ công sức và nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong kỳ kế toán. Có bán được hàng hóa thì mới đảm bảo được sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp, thu vốn đã bỏ ra và tăng tích lũy nhanh. Trong tình hình kinh tế năng động như hiện nay, kết quả tiêu thụ hàng hóa không đơn thuần là việc thực hiện các giao dịch bán hàng mà đó còn là kết quả của việc phản ánh và ghi chép một cách khoa học, hệ thống toàn bộ các nghiêp vụ kinh tế phát sinh nhằm quản lý chặt chẽ quá trình bán hàng. Điều này đã nói lên vai trò vô cùng quan trọng của kế toán trong việc tổ chức quản lý hoạt động bán hàng. Với chức năng cung cấp thông tin, kiểm tra các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp nên công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của việc quản lí ở doanh nghiệp. Nhằm hiểu được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng, em đã chọn đề tài : “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á ”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC