Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí Nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và thi công xây lắp – công ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông Thừa Thiên Huế

Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt ngày nay là một điều không đơn giản. Mỗi doanh nghiệp cần nắm bắt kịp thời và chính xác các thông tin bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có đảm bảo được tự bù đắp chi phí bỏ ra và đảm bảo hoạt động có lãi hay không. Công tác kế toán nói chung và mảng kế toán chi phí – giá thành nói riêng có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng, không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp. Thông tin chi phí – giá thành giữ vai trò quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Đánh giá đúng, kiểm soát tốt chi phí sẽ tiết kiệm chi phí, phục vụ cho các quyết kinh tế đem lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp. Ngày nay quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước diễn ra rất mạnh mẽ. Trong những năm gần đây bộ mặt đất nước đang ngày một thay đổi, phát triển trên tất cả mọi lĩnh vực đời sống. Song song với quá trình này yêu cầu xây dựng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đang là một đòi hỏi cấp thiết. Chính vì vậy mà ngành sản xuất vật liệu xây dựng và thi công xây lắp hiện nay đang phát triển mạnh. Nhu cầu về vốn đầu tư cũng không ngừng tăng lên nhưng điều kiện nguồn lực có hạn. Cũng như các ngành khác, việc quản lí nguồn lực là vấn đề quan trọng của ngành sản xuất vật liệu xây dựng nhằm sử dụng hợp lý, tránh lãng phí thất thoát nguồn lực. Thông tin chi phí có tính phức tạp, nhu cầu thông tin chi phí ngày càng đòi hỏi nhanh chóng, linh hoạt và chính xác. Do đó công tác kế toán chi phí – giá thành phải đáp ứng được điều đó. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí – giá thành, trong thời gian thực tập với kiến thức đã học, cùng sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn và các anh chị trong công ty nên tôi đã chọn đề tài: “ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí Nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và thi công xây lắp – công ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông Thừa Thiên Huế”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC