Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây lắp 665

Trong những năm gần đây với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế Việt Nam nhất là khi Việt Nam ra nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, đã tạo điều kiện thuật lợi cho các doanh nghiệp tư nhân cũng như nhà nước mở rộng kinh doanh, giao lưu học hỏI với các nước trêm thế giới. Cũng từ những điều kiện đó, ngày càng có nhiều nghành nghề được mở ra và đã dẫn đến một nhu cầu nhất thiết là cần các lao động trẻ có năng lực năng động và sáng tạo. Một bộ phận rất quan trọng và không thể thiếu trong bất kỳ một Doanh nghiệp nào đó là bộ phận kế toán, nó có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là công cụ quản lý kinh tế, tài chính, giúp ban giám đốc đưa ra những quyết định, kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC