Đề tài Kế toán tài sản cố định tại HTX Xuân Long, Thành phố Huế

Với chức năng là kiểm tra và phản ánh tất cả nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán được xem là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế. Nó đóng vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong điều kiện phát triển với xu hướng hội nhập của nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và mạnh mẽ, các doanh nghiệp phải có những bước đi vững chắc thì mới đảm bảo được sự tồn tại của mình trên thị trường. Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tiến hành sản xuất kinh doanh thì cũng cần phải có ba yếu tố như: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Ba yếu tố này kết hợp hài hòa với nhau và được xem như điều kiện không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với ngành xây dựng Việt Nam, TSCĐ là một yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất-kinh doanh. TSCĐ là điều kiện cần thiết để giảm cường độ và tăng năng suất lao động, nó thể hiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công nghệ, năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất kinh doanh. Do đó, để củng cố và hoàn thiện công tác quản lý TSCĐ, cần tổ chức hạch toán TSCĐ chính xác và khoa học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. Thông qua việc tổ chức hạch toán TSCĐ, người quản lý mới thấy rõ ưu nhược điểm trong việc quản lý và sử dụng TSCĐ để từ đó có phương hướng cải tiến phù hợp. Những năm trở lại đây cùng với sự phát triển và mở rộng quy mô sản xuất của HTX Xuân Long, một trong những hợp tác xã mạnh hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, thì công tác quản lý TSCĐ ngày càng phải hoàn thiện hơn để giúp doanh nghiệp giữ vững và phát huy vị thế của mình trên thị trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC