Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, kế toán kiểm toán là một bộ phận không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển đi lên của doanh nghiệp, bộ phận kế toán có vai trò vô cùng quan trọng, to lớn trong việc đưa ra các biện pháp điều chỉnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán - kiểm toán là thành phần quan trọng cùng với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Là sinh viên chuyên ngành kế toán kiểm toán, sau một thời gian được nghiên cứu về mặt lý thuyết, nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em được tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH Thương mại và đầu tư Phương Nam dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các cô chú, anh chị phòng kế toán đã giúp em hoàn thành bài viết với đề tài tiền lương. Qua lần tìm hiểu thực tế em thấy : Mỗi con người khi muốn đóng góp công sức của mình cho xã hội, điều mà họ quan tâm trước nhất đó là công việc gì, có phù hợp với nghiệp vụ của bản thân họ hay không? ?Và điều thứ hai là vấn đề tiền lương của công việc đó. Hơn nữa với nhu cầu sống đang dần đi lên của xã hội, vấn đề tiền lương trở thành mối quan tâm chính của người lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC