Đề tài Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Vlxd Huế

Trong xu thế hiện tại, nền kinh tế toàn cầu hóa làm cho mức độ cạnh tranh về kinh tế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng diễn ra gay gắt, khốc liệt. Việt Nam kể từ khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới - thành viên thứ 150 của WTO đã không ngừng nổ lực vươn lên để bắt kịp với những đổi thay và phát triển của nền kinh tế thế giới. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu của đời sống ngày càng nâng cao. Trong đó nhu cầu về xây dựng trở thành một trong những đòi hỏi cấp thiết. Điều này dẫn đến việc hình thành ngày càng nhiều các DN, công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực xây dựng. Mỗi DN muốn tồn tại và phát triển thì kinh doanh phải có hiệu quả. Muốn vậy DN phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn và đạt được LN. Yếu tố góp phần không nhỏ đến sự sống còn của DN chính là khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa trên thị trường. Bởi vì thông qua tiêu thụ sản phẩm, DN mới thu hồi được chi phí bỏ ra, thu được LN để tái đầu tư và mở rộng quy mô kinh doanh, từ đó từng bước nâng cao được uy tín của DN trên thị trường. Thông qua quá trình tiêu thụ sản phẩm, các nhà quản lý DN có thể nắm bắt được chu kì sống của sản phẩm, biết được quá trình lưu chuyển hành hóa, sản phẩm và hiểu rõ được nhu cầu của thị trường. Từ đó giúp nhà quản lý có những quyết định sáng suốt, đưa ra được những chiến lược kinh doanh đúng đắn và có lợi. Tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa giúp cho các DN thực hiện việc hợp tác làm ăn với nhau có hiệu quả hơn, chủ động được nguồn hàng để thực hiện công việc SXKD của mình. Không những thế, tiêu thụ sản phẩm còn giúp cho việc lưu thông hàng hóa trên thị trường được thuận lợi, nhờ nó mà một khối lượng sản phẩm, hàng hóa nhất định được cung cấp để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC