Đề tài Kế toán về nguyên vật liệu – Công cụ dụng cụ tại Công ty ổ phần xây dựng giao thông Long Thành

Trong nền kinh tế ngày càng phát triển như hiện nay Nhà nước đó đề ra các chính sách mở cửa cho các doanh nghiệp tiếp cận nhanh với công nghệ mới. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho sự sâm nhập của nhiều chủng loại hàng hóa từ nước ngoài vào. Để đứng vững và phát triển được trong thị trưởng ngày nay đũi hỏi cỏc doanh nghiệp phải tăng cường công tác quản lý, đó là công tác kế toán, các yếu tố đầu vào cho quá trỡnh sản xuất, trong đó có yếu tố về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ là một trong những yếu tố quan trọng chiếm tỷ trọng lớn và cấu thành nên thực thể của sản phẩm. Biện pháp này nhằm mục đích quản lý chặt chẽ trong quỏ trỡnh thu mua, bảo quản vả tiết kiệm chi phớ, hạ giỏ thành sản phẩm, tiết kiệm được nguồn vốn cho doanh nghiệp. Cụng ty cổ phần xây dựng giao thông Long Thành đó chỳ trọng đến vấn đề nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế toán. Do vậy mà Công ty đó thu được những hiệu quả trong công tác kế toán, trong đó có kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ giữ một vai trũ quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Qua một thời gia thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông Long Thành em nhận thấy các yếu tố đầu vào để phục vụ cho các công trỡnh là rất đa dạng và phong phúc, nhiều chủng loại. Việc quản lý tốt các yếu tố đầu vào này cú ý nghĩa rất lớn đến lợi nhuận của Công ty nên em chon đề tài : “ Kế toỏn về nguyờn vật liệu – Cụng cụ dụng cụ” tại Cụng ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC