Đề tài Khảo sát đặc điểm lâm sàng, x-Quang phổi và tình trạng kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân lao phổi và đái tháo đường típ 2

Mở đầu: Sự phối hợp lao phổi và đái tháo đường là vấn đề sức khỏe quan tr ọng hiện nay tại Việt Nam. Mục tiêu:Khảo sátlâm sàng, tổn thương X-quang phổi, đặc điểm vi trùng học và tình trạng kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân lao phổi kèm đái tháo đường (ĐTĐ) típ 2. Phương pháp: Cắt ngang , gồm những bệnh nhân lao phổi nhập viện Phạm Ngọc Thạch từ 7/2008 đến 7/2009. Nhóm nghiên cứu gồm 154 bệnh nhân lao phổi -ĐTĐ típ 2, nhóm chứng gồm 101 bệnh nhân lao phổi không ĐTĐ. Kết quả:Tuổi trung bình của nhóm lao phổi -ĐTĐ là 59 ± 24. Độ tuổi thường mắc bệnh nhất của nhóm không ĐTĐ là dưới 40 tuổi . Có 64,9% bệnh nhân mắc đái tháo đường trước lao (thường gặp nhất là từ 2-5 năm). Ho ra máu và sụt cân thường gặp hơn ở nhóm có ĐTĐ. Lao phổi AFB dương ở nhóm ĐTĐ là 86,4% so với nhóm không ĐTĐ là 67,3%. Tổn thương phân bố lan tỏa chiếm tỉ lệ 66,2% ở nhóm ĐTĐ và 58,4% ở nhóm không ĐTĐ. Tổn thương dạng hang và tổn thương thùy dưới gặp nhiều hơn ở nhóm ĐTĐ (54,3% và 65%) so với nhóm không ĐTĐ (25,7% và 43,5%). Đái tháo đường là yếu tố nguy cơ độc lập đối với tổn thương thùy dưới và tổn thương dạng hang. Kết luận:Đái tháo đường làm thay đổi một số biểu hiện lâm sàng và Xquang của lao phổi . Tổn thương lan tỏa nhiều thùy, tổn thương thùy dưới và tổn thương dạng hang là những điểm khác biệt cần chú ý ở bệnh nhân lao phổi mắc đái tháo đường

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC