Đề tài Khảo sát tình hình nuôi cá lóc thương phẩm ở tỉnh An Giang

Từ lâu con người đã hướng tới việc khai thác và nuôi trồng thủy sản (NTTS) nhất là khi dân số gia tăng và nhu cầu dinh dưỡng của con người ngày càng cao. Tuy nhiên cần khẳng định nguồn lợi thủy sản (NLTS) không phải là vô tận nếu khai thác không đi đôi với bảo vệ, tái tạo và phát triển thì nguồn lợi sẽ khánh liệt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC