Đề tài Khảo sát triệu chứng trầm cảm trên bệnh nhân viêm gan siêu vi c mạn trước điều trị đặc hiệu

Mở đầu: Trầm cảm chiếm tỉ lệ khá cao trên bệnh nhân Viêm gan siêu vi C mạn, khoảng 25% theo các tiêu chuẩn chẩn đoán và 45-50% theo các thang lư ợng giá. Điều này gây khó khăn cho quá trình điều trị. Mục tiêu:Mô tả các biểu hiện của rối loạn trầm cảm, xác định tỷ lệ trầm cảm trên nhóm bệnh nhân Viêm gan siêu vi C mạn trước điều trị đặc hiệu và tìm mối liên quan giữa trầm cảm và một số yếu tố liên quan. Phương pháp:nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả cắt ngang, dựa theo thang lượng giá trầm cảm HAMD-17 trên 397 bệnh nhân Viêm gan siêu vi C m ạn trước điều trị đặc hiệu đến khám tại khoa Phòng khám Ngoại trú Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới từ 01/12/2008đến 30/03/2009. Kết quả:136 bệnh nhân có biểu hiện trầm cảm (34,4%), đa số trầm cảm ở mức độ nhẹ (64%) và trung bình (29,4%). Đa số bệnh nhân trầm cảm có biểu hiện về khí sắc trầm cảm, mất ngủ, lo âu và các triệu chứng về tâm thể. Kết quả nghiên cứu cho th ấy tỉ lệ trầm cảm cao ở nhóm bệnh nhân nữ, nhóm bệnh nhân có trình độ học vấn thấp, kinh tế gia đình khó kh ăn và có các triệu chứng bệnh gan đi kèm (p<0,05). Kết luận:Tỉ lệ trầm cảm trên BN VGSV C mạn khá cao, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống và hiệu quả điều trị. Việc phát hiện và điều trị kịp th ời BN VGSV C mạn trầm cảm có ý nghĩa quan trọng về tiến triển và tiên lư ợng bệnh VGSV C mạn. Từ khoá:trầm cảm, Viêm gan siêu vi C mạn, Interferon, khi sắc trầm cảm, lo âu, tri ệu chứng tâm thể, chất lượng cuộc sống

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC