Đề tài Khoáng vi lượng

Thành phần quan trọng của tế bào và cơ thể sống, thành phần của các loại enzym, protein. Tác nhân trao đổi chất trong các phản ứng oxy hóa khử sinh học và chuỗi hô hấp với vai trò vận chuyển điện tử. Phụ gia thực phẩm( Cu,Fe,F,I,Zn,.), tạo màu mùi vị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC