Đề tài Kiểm chứng quy luật thế vào phân tử anilin và nitrobenzen bằng lý thuyết Hoá học lượng tử

Hoá học lượng tửbắt đầu phát triển từkhoảng những năm 30 của thếkỉ XX và ngày càng chứng tỏlà một lý thuyết không thểthiếu trong mọi lĩnh vực hoá học. Hoá học lượng tửlà nghành khoa học nghiên cứu các hệlượng tửdựa vào phương trình chính tắc của cơhọc lượng tửdo Schrodinger đưa ra năm 1926, và nhanh chóng trởthành công cụhữu ích của hóa lý thuyết để đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu vấn đềcốt lõi nhất của hoá học là cấu trúc và các tính chất hoá lý của các chất. Sựxâm nhập ngày càng sâu rộng của hoá học lượng tử( HHLT) vào hoá học hữu cơ( HHHC) đem lại cho HHHC cơsởlý thuyết vững vàng, tạo điều kiện cho HHHC phát triển mạnh mẽ, ngày càng có nhiều ứng dụng sâu rộng trong khoa học công nghệvà đời sống. Trong lĩnh vực giảng dạy hoá học, nhờcó HHLT mà HHHC có được bản chất, quy luật và định lượng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC