Đề tài Kiểm soát lạm phát ở Việt Nam, mối quan hệ giữa tự do hoá tài chính và khủng hoảng tài chính tiền tệ

a) Khái niệm: Lạm phát là hiện tượng tiền có trong lưu thông vượt quá nhu cầu cần thiết làm cho chúng bị mất giá, giá cả của tất cả các loại hàng hóa đều tăng lên. b) Nguyên nhân của lạm phát: - Lạm phát tiền tệ: Loại lạm phát này xảy ra khi tốc độ tăng trưởng cung tiền vượt quá tốc độ tăng trưởng thực sự của nền kinh tế. Đơn giản hơn là tiền trong lưu thông tăng nhanh hơn số lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong nền kinh tế - Lạm phát do cầu kéo (lạm phát nhu cầu): Khi nền kinh tế đạt tới hay vượt quá sản lượng tiềm năng, việc tăng tổng mức cầu dẫn tới lạm phát gọi là lạm phát do cầu kéo. Số cầu tăng là do tổng khối lượng tiền lưu hành (M) tăng hoặc do tốc độ lưu thông tiền tệ (V) tăng. Khối lượng tiền tệ tăng làm cho tổng số chi trả tăng, do đó gây ra áp lực lạm phát. Còn tốc độ lưu thông tiền tệ tăng chủ yếu là do hệ thống chính trị khủng hoảng, kinh tế suy thoái làm cho dân chúng mất lòng tin vào chế độ tiền tệ của nhà nước, gây tâm lý chạy trốn đồng tiền mất giá, số vòng quay của tiền tệ tăng lên. - Lạm phát do chi phí đẩy: Khi chi phí sản xuất kinh doanh tăng đẩy giá cả tăng lên ngay cả khi các yếu tố sản xuất chưa được sử dụng đầy đủ chúng ta gọi đó là lạm phát do chi phí đẩy. Nhiều nhà kinh tế cho rằng tiền lương tăng lên là một nguyên nhân đẩy chi phí tăng lên khi tốc độ tăng tiền lương cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Ngoài ra các cuộc khủng hoảng về nhiên liệu, nguyên vật liệu cơ bản như dầu mỏ, sắt thép cũng làm cho giá cả của nó tăng lên và đã đẩy chi phí sản xuất tăng lên, dẫn đến sức ép đòi tăng giá bán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC