Đề tài Kinh nghiệm của Malaysia đối với Việt Nam trong chính sách thu hút đầu tư

- Sự ổn định chính trị trong giai đoạn công nghiẹp hoá hướng về xuất khẩukể từ năm 1970. - Là một nước nghèo về vốn và công nghệ, nhưng Malaixia lại có nguồn nhân lực dồi dào. Tỷ lệ phổ cập giáo dục cao (năm 1980 đạt 93%), văn hoá đa sắc tộc đã tạo sự đa dạng phong phú về thị trường tiêu thụ và giá thành lao động hấp dẫn. - Sự giàu có về tài nguyên là nhân tố thuận lợi hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Trong thập kỷ 70, Malaixia đứng đầu thế giới về sản lượng thiếc (cung cấp 33,1% nhu cầu của thế giới), cao su (cung cấp 38% nhu cầu của thế giới), dầu cọ (cung cấp 79,5%) và có trữ lượng lớn dầu mỏ, khí đốt, quặng sắt, vàng,. - Sự thay đổi cơ cấu kinh tế nhanh chóng, với sự phát triển nhanh, mạnh của ngành chếtạo và hàng hoá xuất khẩu đoì hỏi Chính phủ phảI cảI thiện cơ cấu ngành kinh tế chuyển từ hoạt động sản xuất tập trung nhiều lao động không kỹ năng ssâng các hoạt động cần nhiều kỹ năng hơn. Hai lĩnh vực chính cần có sự giúp đỡ của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI lầ ngành dệt và đIện tử. Các ngành không dựa vào nguồn tàI nguyên tự nhiên này thực sự có nhu cầu rất lớn về vốn, công nghệ vầ thị trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC