Đề tài Lý luận về định tội danh

Quá trình áp dụng các quy phạm pháp luật hình sự(QPPLHS) diễn ra phức tạp và đa dạng, được thểhiện ở3 giai đoạn: Định tội danh, định khung hình phạt, và quyết định hình phạt. Trong đó, định tội danh là một giai đoạn quan trọng nhất trong ba giai đoạn trên của toàn bộquá trình áp dụng PLHS. Bởi vì, định tội danh được tiến hành thực hiện ởtất cảcác giai đoạn của cảquá trình tốtụng hình sựtừgiai đoạn khởi tố đến giai đoạn thi hành án. Trong khi đó bước quyết định hình phạt chỉ được tiến hành thực hiện ởgiai đoạn xét xử. Định tội danh là một trong những biện pháp đưa Bộluật hình sự (BLHS) vào đời sống xã hội, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, qua đó góp phần thực hiện đường lối chính sách hình sựcủa Đảng và Nhà nước ta. Định tội danh là sựxác nhận vềmặt pháp lý sựphù hợp (sự đồng nhất) giữa hành vi nguy hiểm cho xã hội đã thực hiện trong thực tếkhách quan với các dấu hiệu trong cấu thành tội phạm (CTTP) tương ứng được quy định trong BLHS. Hay nói cách khác, Định tội danh là việc xác định một hành vi cụthể đã thực hiện thoảmãn đầy đủ các dấu hiệu của CTTP của tội nào trong sốcác tội phạm đã được quy định trong BLHS. Vềphương pháp định tội danh: Chủyếu sửdụng phương pháp tổng hợp, phân tích, quy nạp, diễn dịch và quan trọng hơn cảlà phương pháp loại trừ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC