Đề tài Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái

Như mọi người ai cũng biết ở tất cả các công ty, xí nghiệp hoặc tất cả tổ chức nào thì vai trò của người lãnh đạo rất quan trọng. Nhưng lãnh đạo một doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái là một vấn đề không đơn giản và không phải nhà lãnh đạo nào cũng làm được. Sự diễn biến của cuộc khủng hoảng vô cùng phức tạp, và đa dạng. Chính vì vậy, cuốn tiểu luận “Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái” đã ra đời. Từ những cách thức, phương cách trong cuốn tiểu luận sẽ giúp mọi người hiểu thêm làm thế nào để lãnh đạo doanh nghiệp mình thoát khỏi thời kỳ suy thoái, và nâng cấp doanh nghiệp mình ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Cuốn tiểu luận này được biên soạn nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về vai trò của người lãnh đạo, và giúp người đọc biết cách lãnh đạo một tổ chức trong thời kỳ suy thoái. “Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái” đã tổng hợp khá toàn diện hệ thống lý thuyết lãnh đạo, và giúp người đọc phát triển một nền tảng tri thức vững chắc về lĩnh vực lãnh đạo để có thể thành đạt trong môi trường tổ chức. Nội dung của cuốn tiểu luận này được thiết kế gồm 3 phần: Phần I : Cơ sở lý luận về “Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái”. Phần II : Thực trạng quản trị và lãnh đạo tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Phần III : Những doanh ngiệp đã vượt qua thời kỳ khủng hoảng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC