Đề tài Lập chiến lược marketing hỗn hợp cho chi nhánh xăng dầu Hậu Giang (Petrolimex Hậu Giang)

- Chức năng: Petrolimex Hậu Giang là một công ty thương mại chỉ đạo trực tiếp của công ty xăng dầu Tây Nam Bộ trực thuộc tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Có trụ sở chính đặt tại TX Vị Thanh Tỉnh Hậu Giang. Mặt hàng kinh doanh chủ lực là các loại dầu sáng, bên cạnh đó còn kinh doanh thêm một số sản phẩm dầu mỡ nhờn và các loại bảo hiểm xe máy, xe oto. - Nhiệm vụ: cung cấp xăng dầu trong khu vực miền tây nam bộ và chủ yếu là địa bàn Hậu Giang. Nhiệm vụ chủ yếu là kinh doanh hiệu quả mở rộng thị phần bằng cách kinh doanh thêm các loại hình dịch vụ khác để khai thác một cách có hiệu quả tài sản và ngồn vốn của Nhà nước cấp, đồng thời chống lãng phí gây thất thoát nhằm mang lại lợi ích không những cho công ty mà còn cho xã hội. - Mục tiêu chung: Trong công tác kinh doanh công ty đã tạo được lợi thế lớn là đã có hệ thống mạng lưới phân bổ rộng khắp, thị trường bán buôn và bán lẻ đã ổn định. Mục tiêu của công ty là phấn đấu trở thành trung tâm phân phối nguồn hàng chính cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong vùng. Kinh doanh có hiệu quả tăng thu nhập, giải quyết đời sống cho tập thể cán bộ công nhân viên, tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước đồng thời góp phần đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương. - Mục tiêu Tổng quát của Kế hoạch Marketing: Đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ của mặt hàng dầu sáng trên thị trường , đồng thời từng bước chiễm lĩnh thị trường Hậu Giang Giai đoạn 2010 – 2015. - Mục tiêu cụ thể: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh mặt hàng dầu sáng, đánh giá hiệu quả của hệ thống bán lẻ hiện nay. Đánh giá sự phát triển và tiềm năng của thị trường xăng dầu Hậu Giang. Sử dụng các công cụ markting phân tích và triển khai cụ thể kế hoạch tăng cường sản lượng tiêu thụ trên thị trường mục tiêu. Cuối cùng, là đề xuất các phương án Marketing và kiến nghị có nên ra quyết định đầu tư vào các phương án đã đề cập hay không.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC