Đề tài Lập dự án đầu tư mở tuyến buýt Sơn Tây - Xuân Mai

(Bản scan) Một trong các giải pháp quan trọng để giải quyết vấn đề là phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở các khu vực ngoại thành, khu vực vành đai. Nó đảm bảo được sự giao lưu bình thường hằng ngày giữa các khu vực này một cách nhanh chóng thuận lợi, tin cậy an toàn, giá cả phù hợp với người dân. Nhờ vậy có thể kiểm soát được ách tắc giao thông, nhất là trong giờ cao điểm; giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất góp phần phát triển đô thị bền vững, nâng cấp cuộc sống đô thị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC