Đề tài Lập trình giao tiếp máy tính qua cổng RS232

Vấn giao tiếp giữa PC và vi điều khiển rất quan trong trong các ứng dụng điều khiển, đo lường,. trong thực tế. Do đó tôi xin giới thiệu cho các bạn viết chương trình trên PC dùng MSComm. Tôi xin đưa ra một số vấn đề như sau: ‐ Giới thiệu chuẩn giao tiếp RS232 và điều khiển Active X Microsoft Communication 6.0( MSComm): cách tính chất và cách thiết lập tham số tối ưu cho điều khiển. ‐ Lập trình ứng dụng giao tiếp trên cơ sở sử dụng phần mềm Visual C++ trong bộ công cụ Visual ‐ Studio 6.0 của Microsft: + Thiết kế giao diện chương trình. + Viết mã cho chương trình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC