Đề tài Lời từ chối lời mời trong tiếng Anh và Tiếng Việt

Trong đời sống xã hội, lắm khi người ta nhận được lời mời và nhận lời mời đôi khi cũng là một vấn đề khá tế nhị. Tuy vậy, dù sao thì nhận cũng dễ dàng hơn là từ chối bởi đó như một hành vi thiếu tôn trọng những người đã có lời mời mình. Như Việt Nam ta có câu “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, đó là phép nói lịch sự mà đòi hỏi những người nói cần phải chú ý đến đối tượng mà mình giao tiếp. Tương tự vậy, lời từ chối như một cách khước từ lời mời của người nào đó một cách gián tiếp, lịch sự và tránh được việc phải làm cho người mời có cảm giác không thích hoặc cảm thấy mình không được tôn trọng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC