CHƯƠNG I : Những lí luận cơbản vềgiải quyết tranh chấp kinh doanh , thương mại tại toà án 1. Các khái niệm cơbản : 1.1. Tranh chấp kinh doanh , thương mại là gì ? Tranh chấp kinh doanh, thương mại là những bất đồng , xung đột chủyếu vềlợi ích kinh tếgiữa các chủthểcó liên quan đến lĩnh vực hợp đồng thương mại hoặc các hoạt động kinh tếkhác được pháp luật quuy định là tranh chấp kinh tế, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơquan tài phán kinh tế. 1.2. Phân loại trong kinh trong tranh chấp doanh ,thương mại : 9 Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh , thương mại giữa cá nhân , tổchức có đăng kí kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận . 9 Tranh chấp vềquyền sởhữu trí tuệ, chuyển giao công nghệgiữa cá nhân , tổchức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận . 9 Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty , giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập , sáp nhập , giải thể , chuyển đổi hình thức tổchức 9 Các tranh chấp khác vềkinh doanh , thương mại mà pháp luật có quy định .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC