Đề tài Luật lệ và quy định liên quan đến tàu biển và vận tải biển

Tàu biển được đăng ký tại Việt Nam khi tàu biển đó không còn mang đăng ký tàu biển nước khác, đã được vấp các loại giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, thuộc sở hữu của tổ chức Việt Nam có trụ sở chính tại Việt Nam hoặc của công dân Việt nam thường trú tại Việt Nam, có tế gọi riêng do chủ tàu đặt được Cơ quan đăng ký TB & TV chấp nhận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC