Đề tài Luật phòng và chống tham nhũng

(Bản scan) Điều 4. Nguyên tắc xử lý tham nhũng. 1 Mọi hành vi tham nhũng đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh 2 Người có hành vi tham nhũng ở bất cứ cương vị nào, chức vụ nào phải bị xử lý theo quy định của pháp luật 3 Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, tịch thu, người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC