Đề tài Mại dâm – một căn bệnh khó chữa của xã hội

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của con người ngày càng được nâng cao. Khi những nhu cầu về mặt vật chất đã được đảm bảo thì nhu cầu về mặt tinh thần lại nảy sinh. Con người không chỉ muốn “ăn ngon” mà còn muốn “mặc đẹp”. Xuất phát từ những nhu cầu đó mà các dịch vụ xã hội và các ngành giải trí xuất hiện ngày càng nhiều hơn, phát triển hơn, cùng với nó các tệ nạn xã hội cũng không ngừng gia tăng (ma túy, cờ bạc, trôm cắp, ) Mại dâm cũng là một tệ nạn xã hội điển hình trong số đó. Mại dâm là một hiện tượng xã hội – nó không phải là vấn đề mới nhưng cũng không bao giờ là cũ đối với xã hội, đặc biệt là trong xã hội Việt Nam. Hiện nay đất nước ta đang trong thời kỳ mở cửa hội nhập thế giới, vì vậy việc giải quyết vấn đề này không phải là điều dễ dàng. Sự du nhập của văn hóa phương Tây, việc tiếp cận internet với những clip đồi trụy, khiêu dâm có tác động không tốt đến tâm sinh lý của giới trẻ ngày nay. Thêm vào đó là sự thay đổi về quan niệm sống, lý tưởng sống của thế hệ ngày nay khác so với trước, sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, suy đồi về lối sống, nhân cách, sự ăn chơi đua đòi của một số lớp người trong xã hội. Tất cả những điều đó vô hình chung đã tạo điều kiện cho tệ nạn xã hội phát triển, đặc biệt là nạn mại dâm. Nó đã trở thành một vấn nạn xã hội – một căn bệnh khó chữa của xã hội. Nhận thấy tình hình bức thiết hiện nay của nạn mại dâm tôi chọn đề tài này nhằm tìm hiểu rõ hơn về những nguyên nhân và hậu quả mà mại dâm gây ra. Đồng thời xin đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để góp phần đẩy lùi tệ nạn này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC