Đề tài Marketing cho hãng điện thoại di động Nokia

Nokia tại Châu Á – Thái Bình Dương I/. Phân loại khách hàng II/. Thị trường mục tiêu III/. Chiến lược định vị IV/. Chiến lược Marketing V/. 4 chữ P với sản phẩm cụ thể Nokia N72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC