Đề tài Milton friedman- Cuộc đời và sự nghiệp

Nội dung cơ bản của lý thuyết trọng tiền là: Lấy lý tưởng từ phương trình trao đổi của FISHER M - Lượng cung tiền của nền kinh tế V - Số vòng quay tiền trong năm P - Mức giá chung của nền kinh tế Q - Sản lượng quốc gia

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC