Đề tài Mô phỏng công nghệ sản xuất bio - Ethanol từnguyên liệu sắn lát dựa trên số liệu của hãng praj áp dụng cho nhà máy bio - ethanol Bình Phước

Năng lượng có vai trò rất quan trọng ñối với sựphát triển kinh tế- xã hội của mỗi quốc gia. Kểtừkhi loài người khám phá ra dầu mỏcho ñến nay thì nguồn năng lượng này luôn chiếm tỷphần cao trong cán cân năng lượng của thếgiới.Nhưng với tốc ñộtiêu thụnhư hiện nay và với trửlượng hữu hạn, thì sựcạn kiệt của nguồn năng lượng này trong tương lai là ñiều dễthấy. Hai vấn ñềmang tính thời sựhiện nay của cảthếgiới, gắn liền với việc sửdụng năng lượng, là an ninh năng lượng và biến ñổi khí hậu.Đểtìm lời giải cho bài toán này, cần thúc ñẩy mạnh mẻcác nghiên cứu nhằm tìm ra các nguồn năng lượng thay thế, ưu tiên hang ñầu cho các nguồn năng lượng tái sinh và thân thiện với môi trường. Cùng với sựgia tăng của các nguồn năng lượng thay thếkhác như: năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh học cũng ñang ñược ưu tiên phát triển ởnhiều quốc gia, nhất là các nước nông nghiệp. Nhiên liệu sinh học có thể ñược sửdụng dưới các dạng khác nhau như: - Dạng khí như: biogas, hydro, - Dạng rắn như: cũi, gỗ, rơm, trấu, mùn cưa, than bùn, - Dạng lỏng như: Ethanol sinh học, diesel sinh học,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC