Mobile Ip là một giao thức của IETF giúp người dùng với thiết bịdi động có thểdi chuyển từmạng này sang mạng khác với những địa chỉIP subnet khác nhau mà vẫn duy trì được kết nối đang diễn ra. Mobile Ip trởthành giao thức không thể thiếu trong thế gi ới di động, trong công nghệ tương lai (công nghệ 4G). Mobile Ip có rất nhiều mởrộng và phát triển khác nhau như Mobile Ipv4, Mobile Ipv6, Fast Mobile Ip, Multiple CoA Mobile Ip, Mobile Ip cho phép các node tiếp tục nhận dữ liệu mà không quan tâm đế n vịtrí kết nối của node vào mạng Internet. Mobile Ip cung cấp các bản tin điều khiển cho phép các thành phần trong mạng cập nhật các bảng định tuyến một cách tin cậy. Mobile Ip được triển khai mà không cần có bất cứmột yêu cầu nào với các tầng vật lý và liên kết dữ li ệu, vì vậy Mobile Ip độc lập với các công nghệtruy cập không dây[3]. Một sốkhái niệm cơ bản trong Mobile Ip: - Mobile Node (viết tắt là MN) nút di động: để chỉ một host hoặc một rounter thay đổi điểm kết nối từmạngnày sang mạng khác. - Home Agent (viết tắt là HA), khi MN di chuyển khỏi mạng thường trú (home network) nó cần một đại diện thay mặt, đại diện này là HA, vai trò của HA là tạo đường hầm đểchuyển tiếp gói tin đến MN khi nó rời khỏi mạng nhà và lưu trữthôngtin ví trí hiện tại của MN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC