Đề tài Môi giới bảo hiểm và hoạt động môi giới bảo hiểm tại Việt Nam

Vài năm trở lại đây, lực lượng trung gian bảo hiểm ở nước ta đã bắt đầu chuyển mình, thể hiện được vai trò quan trọng của họ trong chiến lược phân phối của các công ty bảo hiểm. Bằng chứng là ngoài hai công ty môi giới được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động, có rất nhiều văn phòng đại diện các công ty môi giới nước ngoài đã được mở ra và hoạt động có hiệu quả, mang lại cho các công ty bảo hiểm nước ta một số lượng hợp đồng không nhỏ Hoạt động kinh doanh Bảo hiểm đã xuất hiện, tồn tại và phát triển rất lâu ở trên thế giới. Nhưng ở Việt Nam thì loại hình kinh doanh này mới được biết đến và phát triển rất lớn mạnh trong những năm gần đây. Hoạt động kinh doanh Bảo hiểm ở nước ta hiện nay đang có bước chuyển biến đáng kể và đã thực sự đi vào hoạt động theo cơ chế thị trường. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại hình Doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và những hoạt động kinh doanh này đã góp một phần đáng kể vào nguồn thu nhập của Nhà nước. Chính nhờ những bước phát triển đó nên để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Bảo hiểm, góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, cũng bởi sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bảo hiểm Việt Nam cùng số lượng hợp đồng ngày càng tăng thì cũng xuất hiện nhiều vụ kiện tụng trong giao dịch bảo hiểm. Những vụ kiện xảy ra xuất phát từ sự không hiểu rõ sản phẩm, dịch vụ và có liên quan phần nào đến người tư vấn. Bảo hiểm là 1 lĩnh vực tài chính, một lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu. Việc canh tranh trên thị trường bảo hiểm tác động rất lớn đến dịch vụ tài chính- ngân hàng- bảo hiểm nhưng đằng sau đó là những vấn đề phát sinh, để có thể chiếm lĩnh thị trường, các công ty bảo hiểm tuyển người tư vấn ồ ạt, đào tạo chuyên môn ngắn hạn. Do đó chất lượng không đáp ứng được đòi hỏi khắt khe của khách hàng. Khác với những hàng hóa cụ thể, sản phẩm bảo hiểm là sự đảm bảo cho những rủi ro được dự đoán về sau này, sản phẩm bảo hiểm có đặc trưng là không cảm nhận được. Do đó người yêu cầu bảo hiểm thường không hiểu rõ về lợi và hại, cái hay và dở của sản phẩm bảo hiểm. Khi đó, sự xuất hiện của những nhà môi giới bảo hiểm có những tác động tích cực trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm để giúp tránh xảy ra những tình trạng bất lợi cho người tham gia bảo hiểm Đối với thị trường kinh doanh bảo hiểm Việt Nam hiện nay, môi giới bảo hiểm ngày càng trở nên quan trọng và chiếm vị trí đặc biệt trọng hoạt động bảo hiểm hiện nay, để hiểu rõ hơn về môi giới bảo hiểm và hoạt động môi giới bảo hiểm tại Việt Nam, em xin đưa ra đề tài: “Môi giới bảo hiểm và hoạt động môi giới bảo hiểm tại Việt Nam” nhằm có một cái nhìn khái quát hơn về môi giới bảo hiểm và tình hình phát triển của nó tại Việt Nam. Bài tiểu luận của em gồm những nội dung chính như sau: I.Khái quát chung về môi giới bảo hiểm tại Việt Nam: 1.Khái niệm: 2.Đặc điểm của môi giới bảo hiểm Việt Nam 3.Tác dụng của môi giới bảo hiểm 4.Các mối quan hệ trong môi giới bảo hiểm 5.Quy chế cấp giấy phép thành lập hoạt động, kiểm soát đặc biệt, giải thể, phá sản doanh nghiệp môi giới bảo hiểm II.Giới thiệu về các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam 1. Các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam hiện nay 2. Tiềm năng lớn cho môi giới bảo hiểm Việt Nam 3. Giới thiệu về công ty TNHH môi giới bảo hiểm AON Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC