Đề tài Mối quan hệ giữa lãi suất vốn vay, tỉ suất lợi nhuận và quy mô vốn đầu tư

Sau khi tiến hành đổi mới nền kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 - 2009 đã tác động đến nhiều mặt của nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên bức tranh nền kinh tế Việt Nam vẫn nổi lên nhiều điểm sáng như: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) cam kết năm 2009 đạt con số kỷ lục trên 8 t ỷ USD vượt ra ngoài dự báo của các chuyên gia. Trong khi nhiều nền kinh tế lớn khu vực Châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc rơi vào tăng trưởng âm hoặc bằng 0%, Việt Nam đã có cuộc vượt bão ngoãn mục với mức tăng trư ởng năm 2009 đạt 5.2%. Với các con số ấn tượng trên Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá cao Việt Nam đang và sẽ nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài. Để có thể thu hút được một lượng vốn lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước chúng ta cần nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến qui mô vốn đầu tư để có thể đề ra các chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư một cách hợp lý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC