Đề tài Mọt gạo Sitophilus Oryzae

Mọt gạo phân bố hầu khắp thế giới.Ở nhiều nước, mức độ phổ biến của mọt gạo còn rộng hơn mọt thóc rất nhiều. - Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa , là điều kiện tốt cho mọt gạo phát triển. Theo kết quả điều tra,mọt gạo xuất hiện ở tất cả các vùng, và sự biến động về số lượng giữa các tháng trong năm không đáng kể. Mọt gạo(sitophilus oryzae) chủ yếu sống và làm hại ở hạt gạo. -Ngoài hạt gạo, hầu hết các sảm phẩm từ thực vật như đậu đỗ, hạt có dầu, dược liệu, các loại quả khô, đều thấy mọt gạo sinh sống -Những sản phẩm từ đậu đỗ, hạt có dầu thì mọt gạo chỉ sống được một thời gian sau đó sẽ bị cạnh tranh và tiêu diệt bởi các loại côn trùng khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC