Đề tài Một số bệnh chủ yếu trên tôm và cá

Virus gây hội chứng Taura được phát hiện: Vào năm 1992 Ở Ecuador Nhanh chóng truyền sang các nước Châu Mỹ, châu Á Gây nhiều thiệt hại cho người nuôi tôm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC